Villstads hembygdsförening
i Smålandsstenar

Torpinventering 1760

På 1750-talet ansågs det nödvändigt att upprätta förteckningar över de nyanlagda torplägenheterna i landet. Den första torpinventeringen i Västbo förrättades 1760. Man antecknad anläggningsåret, antalet kor som kunde födas på torpet samt den årliga utsädesmängden.

Här följer en lista över torpen i Villstads socken 1760. Förteckningen är hämtad ur Uno Träffs forskningsmaterial som finns i hembygdsföreningens arkiv.

Kalsets torp
Här fanns en ko. Utsädet var 4 kappar.
Torpet är byggt i ett intag i skogen år 1757.

Brännes torp
Här fanns två kor. Utsädet var 2 halvspannar.
Torpet är byggt för 26 år sedan i hagen med åboarnas tillstånd.

Fållinge Skattagårds torp
Här fanns en ko. Utsädet var en halvspann.
Torpet är byggt för 3 år sedan i gärdet.

Rosendals torp
Här fanns en ko. Utsädet var en halvspann.
Torpet är byggt för länge sedan på en odlad äng.

Fållinge Brunnsgårds torp
Här fanns en ko. Utsädet var en halvspann.
Torpet är byggt för 16 år sedan, uppbyggt på skogen.

Villstads Prästgård, Hyltetorpet Här fanns fyra kor. Utsädet var en tunna.
Torpet har varit en tid utnyttjat under prästgården men påstås höra till Rosendal. Rättegång är anställd.

Villstads Prästgård, Österskog
Här fanns sex kor. Utsädet var en tunna och en halvspann.
Torpet är för 18 år sedan uppbyggt på skogen.


Villstads Prästgård, Rödjetorpet
Här fanns sju kor. Utsädet var en tunna och två halvspannar.
Torpet är byggt på skogen “urgammalt”.

Horshaga backstuga
Backstugan är byggt för 18 år sedan och har endast kåltäppa.

Ryds torp
Här fanns en ko. Utsädet var en halvspann.
Torpet är uppbyggt för 12 år sedan med alla åboarnas lov.

Ryds andra torp
Här fanns två kor. Utsädet var två halvspannar.
Torpet är anlagt för 48 år sedan och uppbyggt på skogen.

Stora och Lilla Haghult, Handskebo
Här fanns tre kor. Utsädet var tre halvspannar.
Torpet är uppbyggt efter utsyning på allmänna skogen för 12 år sedan.

Stora och Lilla Haghult, Sanden
Här fanns tre kor. Utsädet var en tunna.
Torpet är anlagt för 19 år sedan och uppbyggt såsom vederlag mot andra i skogelaget.

Tuskebo kallat Attebo, ett torp
Här fanns en ko. Utsädet var en halvspann.
Torpet är byggt på skogen för 12 år sedan.

Södra Norby, två backstugor
Backstugorna är byggda på inägorna

Västra Kvarnaryds torp
Här fanns en ko. Utsädet var fyra kappar.
Anlagt 1756, uppbyggt i hagen.

Rems torp
Här fanns två kor. Utsädet var två halvspannar
Anlagt för 16 år sedan, uppbyggt i gärdet.

Sporsbo, ett torp
Här fanns två kor. Utsädet var två halvspannar
Uppbyggt i hagen för 16 år sedan.

Södra Släthults torp
Här fanns två kor. Utsädet var två halvspannar
Är byggt i ängen för 13 år sedan.

Ma, ett torp
Öde.

Kålåkerskogs torp, poststugan
Brukas till poststuga och nyttjas till gården.

Aplagårdens torp
Här fanns en ko. Utsädet var en halvspann.
Byggt i gärdet för 9 år sedan

Trehörnahults torp
Här fanns en ko. Utsädet var fyra kappar.