Villstads hembygdsförening
i Smålandsstenar

Torpen i Villstads socken

Här kommer vi att publicera artiklar om gårdar, torp och backstugor i Villstads socken.

Ännu i början av 1700-talet fanns starka restrektioner mot att anlägga nya torp på böndernas gårdar. Lag och verklighet överenstämde dock inte eftersom befolkningsökningen tvingade fram ny bebyggelse på landsbygden. Först 1743 fick bönderna tillåtelse att upplåta mark för torpbebyggelse.

I torp och backstugor bodde de människor som man förr kallade de obesuttna. Det var de som inte själva ägde någon jord utan var hänvisad till att mot arrende hyra in sig på annans mark. Fattigdomen var ofta stor bland dessa människor.

Boningshus för 100 år sedan

Inga på Myrebo

Torpstuga från Tabo