Villstads hembygdsförening
i Smålandsstenar

Röshultsstugan

Detta hus har ursprungligen stått i Röshult i Burseryds socken. Det är troligen byggt omkring 1778. Byggnaden är en s k högloftsstuga, en hustyp som var mycket vanlig i dessa bygder förr i tiden. Den lägre delen är en framkammarstuga med ryggås och till den är fogad en bod med svalgång.

Röshultsstugan

Interiör från dagligstugan

Dagligstugan med sitt sängskåp

Lite fakta om denna hustyp
Högloftsstugan kallas även sydgötiskt hus efter sin geografiska utbredning. Den bestod av en låg ryggåsstuga som omgavs av två tillbyggda höga loftbodar. På de mindre gårdarna var det, som i detta hus, vanligast med endast en loftbyggnad. Lågstugan var öppen ända upp till takåsarna medan tillbyggnaderna alltid hade ett övre loft. I dessa utrymmen förvarades spannmål, mjöl och andra matvaror.

Ett av loften fick också tjäna som klädkammare och förvaringsutrymme för undanställda husgeråd. Undervåningen var naturligtvis även bra att använda som gäststuga. I den allra äldsta typen av ryggåsstuga bestod ljusinsläppet endast av ett hål i taket, vilket också tjänade som rökgång från stugans eldhärd. Efterhand blev det vanligt med murad skorsten och fönster. Ännu fram mot mitten av 1800-talet var bräder med näver och grästorv det vanligaste takmaterialet på byggnaderna i Småland.

När du betraktar husen här i hembygdsgården ska du tänka på att före mitten av 1800-talet var de flesta byggnaderna på landsbygden omålade och utan brädfodring.